sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Văn Phòng
Tel - (0273) 3868 616

Phan Minh Long
- 0919 168 900

Chia sẻ lên:
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM

KHOÁNG HỮU CƠ TÔM

Mô tả chi tiết

- Là sản phẩm được chon lọc từ các loại khoáng chất hữu cơ, không gấy độc  cho Tôm, không gây hại và ảnh hưỡng xấu môi trường ao nuôi.

- Kích thích Tôm lột xác nhanh, mau cứng võ sau khi lột. Bảo vệ hệ thống võ Tôm khi mội trường hay thời tiết thay đổi, làm tôm khỏe trong vụ nuôi.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
AQUA C-MELY
AQUA C-MELY
AQUA C- SOR 150
AQUA C- SOR 150
GOLD MAX - K3
GOLD MAX - K3
GOLD MAX VIT
GOLD MAX VIT
AQUA LAC
AQUA LAC
HERO DINE 99
HERO DINE 99
PHÈN XANH 99
PHÈN XANH 99