sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Văn Phòng
Tel - (0273) 3868 616

Phan Minh Long
- 0919 168 900

Chia sẻ lên:
PHÈN XANH 99

PHÈN XANH 99

Mô tả chi tiết

- Sulphate đồng hàm lượng cao tiêu diệt mọi loại ngoại ký sinh trùng, nấm ký sinh trên Tôm, Cá.

- Diệt ký sinh trùng, vi khuẩn, sán lá ký sinh trong nuôi trồng thủy sản.

- Sát trùng nguồn nước trong lúc nuôi cá. Đặc biệt khi chuyển mùa nắng sang mùa mưa để laoij trừ các loại ký sinh trùng.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
AQUA C-MELY
AQUA C-MELY
AQUA C- SOR 150
AQUA C- SOR 150
GOLD MAX - K3
GOLD MAX - K3
GOLD MAX VIT
GOLD MAX VIT
AQUA LAC
AQUA LAC
HERO DINE 99
HERO DINE 99
PHÈN XANH 99
PHÈN XANH 99