sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Văn Phòng
Tel - (0273) 3868 616

Phan Minh Long
- 0919 168 900

Chia sẻ lên:
HERO DINE 99

HERO DINE 99

Mô tả chi tiết

- Dung dịch xử lý nước, diệt khuẩn trong nuôi trồng thủy sản.

- Diệt nấm động vật nguyên sinh trong môi trường nước ao nuôi.

- Tắm sát trùng vết thương ghẻ lở.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
AQUA C-MELY
AQUA C-MELY
AQUA C- SOR 150
AQUA C- SOR 150
GOLD MAX - K3
GOLD MAX - K3
GOLD MAX VIT
GOLD MAX VIT
AQUA LAC
AQUA LAC
HERO DINE 99
HERO DINE 99
PHÈN XANH 99
PHÈN XANH 99