sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Văn Phòng
Tel - (0273) 3868 616

Phan Minh Long
- 0919 168 900

Chia sẻ lên:
GOLD MAX VIT

GOLD MAX VIT

Mô tả chi tiết

-  Vitamin tổng hợp đặc biệt với hàm lượng cao cho cá khỏe mập nhanh để xuất bán.

- Dùng định kỳ cho Tôm cá hay khi bị bệnh, khi thời tiết thay đổi.

- Giúp tôm, cá khỏe, ăn mạnh, tăng trọng nhanh.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
KHOÁNG HỮU CƠ TÔM
AQUA C-MELY
AQUA C-MELY
AQUA C- SOR 150
AQUA C- SOR 150
GOLD MAX - K3
GOLD MAX - K3
GOLD MAX VIT
GOLD MAX VIT
AQUA LAC
AQUA LAC
HERO DINE 99
HERO DINE 99
PHÈN XANH 99
PHÈN XANH 99