sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Văn Phòng
Tel - (0273) 3868 616

Phan Minh Long
- 0919 168 900

Dinh Dưỡng Thú Y

Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý
Dinh dưỡng thú ý

Thuốc Chuyên Dùng Cho Gà Đá

Bổ gà đá - Nhãn chữ đỏ
Bổ gà đá - Nhãn chữ đỏ
Lacto Baczim wsp 1kg - gói
Lacto Baczim wsp 1kg - gói
Lacto Baczim wsp 1kg - gói
Lacto Baczim wsp 1kg - gói
GUMBO MAX- Gà hết cú rủ phân máu nhớt
GUMBO MAX- Gà hết cú rủ phân máu nhớt
Lacto Baczim 500gr - lon
Lacto Baczim 500gr - lon
Lacto Baczim WSP 1kg
Lacto Baczim WSP 1kg
Bổ gà đá - Nhãn chữ đỏ
Bổ gà đá - Nhãn chữ đỏ
Bổ gà đá - Nhãn chữ xanh
Bổ gà đá - Nhãn chữ xanh

Thuốc Thú Y - Thuốc Phòng Trị Bệnh

Bay Coli
Bay Coli
Bay Coli
Bay Coli
Gum Bo Max
Gum Bo Max
Vitamin K3
Vitamin K3

Thuốc hải sản - Sản phẩm xử lý môi trường - Chế phẩm sinh học

Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Thuốc thủy sản
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học
Chế phẩm sinh học